Vui lòng đọc và thực hiện các điều khoản sử dụng sau đây của trang web của chúng tôi, tôi sẽ xem xét, tư vấn, yêu cầu báo giá và đưa ra đề xuất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chấp nhận điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây của chúng tôi, tôi đã nêu rất rõ ràng về việc truy cập và sử dụng các dịch vụ và thông tin trên trang web Best Nội Thất. Khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Best Nội Thất, có nghĩa là bạn chấp nhận, đồng ý ràng buộc và tuân theo các điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Best Nội Thất, vui lòng ngừng truy cập và sử dụng các tài nguyên trên website của Best Nội Thất ngay lập tức.

Lạm dụng

Bạn không có quyền sử dụng tài nguyên của mình trên trang web Best Nội Thất cho bất kỳ hoạt động nào hoặc bất kỳ mục đích nào trong phạm vi pháp luật. Bạn chỉ có thể sử dụng dịch vụ của Best Nội Thất với mục đích hợp tác và phù hợp với các điều khoản sử dụng do chúng tôi đề ra. Nếu không có sự cho phép của chúng tôi, bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, trình diễn công khai, tái xuất bản, tải xuống, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu nào có sẵn trên trang web.

Bản quyền

Mọi công việc liên quan đến việc sử dụng thông tin, tài nguyên, nội dung và hình ảnh của trang web này phải được sự đồng ý của chúng tôi và tôi phải ghi rõ nguồn.

Phản hồi người dùng

Tất cả nội dung trên trang web, bình luận và phê bình về chất lượng dịch vụ của bạn đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin sai lệch nào, chúng tôi sẽ ngay lập tức khóa tài khoản của bạn hoặc áp dụng các biện pháp khác nhau theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng việc bảo mật thông tin khách hàng, vì vậy những thông tin cá nhân, giấy tờ mà khách hàng gửi đến Best Nội Thất qua e-mail hoặc các phương thức tương tự, bao gồm tất cả thông tin liên hệ, công việc thanh toán, số điện thoại, hợp đồng, bảng báo giá hoặc thông tin tương tự, sẽ được chúng tôi giữ bí mật tuyệt đối, và chúng tôi sẽ không sao chép, tiết lộ, hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc nào giữa bạn và chúng tôi.

Quy định đối tác

Để đảm bảo quyền sử dụng, chúng tôi yêu cầu tất cả các đối tác của Best Nội Thất phải tuân thủ đầy đủ các thỏa thuận và cam kết liên quan đến việc sử dụng nội dung và thông tin. Tất cả các thiết kế, đồ họa, hình ảnh, video đều thuộc về Best Nội Thất, nếu không được sự cho phép của chúng tôi, mọi đối tác không được phép chuyển nhượng, mua bán, trao đổi, sử dụng.

Bồi thường

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm với khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản dịch vụ của Best Nội Thất.

You cannot copy content of this page